:: PENGUMUMAN PENTING : Untuk makluman, hanya program yang mendapat keputusan penarafan tahap baik dan ke atas sahaja akan dipaparkan. Terima kasih :: TAHNIAH kepada semua Pusat Bertauliah(PB) yang telah mendapat penarafan tahap baik dan ke atas ::

 


PENGENALAN

Bertujuan untuk memberi penarafan ke atas program-program yang dijalankan oleh Pusat Bertauliah(PB) dari segi tahap penyampaian perkhidmatan latihan kemahiran yang disediakan oleh Pusat Bertauliah(PB)

Markah Tahap Penarafan
90-100 Cemerlang ()
75-89 Sangat Baik ()
60-74 Baik ()
46-59 Memuaskan ()
45 dan ke bawah Lemah ()

 

MAKLUMAN

PENARAFAN BINTANG PROGRAM BERTAULIAH HANYA DIBERIKAN KEPADA :-

1. Program Yang Memenuhi Kriteria Semasa Lawatan Pemeriksaan Penilaian Dilaksanakan Seperti Berikut :-

1.1 Program Yang Mendapat Kelulusan Pentauliahan Penuh Sahaja
1.2 Program Yang Masih Dalam Tempoh Pentauliahan

2. Program Single-Tier, Penarafan Hanya Diberikan Kepada Program Tahap Tertinggi Sahaja


CARIAN

Carian Nama Pusat Bertauliah /Search by Accredited Center Name   Carian Kod Pusat Bertauliah /Search by Accredited Code

ATAU / OR

Carian melalui Program/Search by Program

:
ATAU / OR
 

Carian melalui Negeri/Search by State

:
Best Viewed with Mozilla Firefox and Internet Explorer
Copyright © 2014, JPK, Kementerian Sumber Manusia, PUTRAJAYA, Malaysia.