:: PENGUMUMAN PENTING :
 

Pendaftaran Kelayakan Kemahiran Malaysia

 

Kelayakan kemahiran yang disenaraikan ini adalah terletak di bawah kawal selia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Proses penilaian dan pentauliahan adalah di bawah tanggungjawab JPK sepenuhnya mengikut peruntukan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta peraturan di bawahnya.

 

Kelayakan kemahiran yang ditauliahkan oleh JPK dan didaftar adalah selaras dengan penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).


CARIAN

Carian Nama Pusat Bertauliah /Search by Accredited Center Name   Carian Kod Pusat Bertauliah /Search by Accredited Code

ATAU / OR
Carian melalui kod program/Search by program code  
ATAU / OR
Carian melalui Sektor/Search by sector
:
sub sektor :
ATAU / OR

Carian melalui Program/Search by Program

:
ATAU / OR
 

Carian melalui Negeri/Search by State

:
Copyright © 2017, JPK, Kementerian Sumber Manusia, PUTRAJAYA, Malaysia.